Ravnkloløpet, Trondheim

NSP refprosjekter

Fundament for ny bru i Ravnkloløpet.

Oppdrag:

Legge fundament for den nye brua i Ravnkloløpet, som er en del av Nordre avlastningsvei. Levering og ramming av ca. 700m stålrørspeler, 711 x 14,2, på land og sjø. Levering og nedramming av ca. 400m² med spunt i sjøen rundt landkar.

Natt til mandag 6.juli, ble NSP’s PM26 fraktet fra Fossegrenda til Ravnkloa i Trondheim.

Dette er en av de største pelemaskinene i Norge, som veier hele 90 tonn, ferdig rigget.
Med bil og henger var lasten til sammen 97 tonn og 34 m lang. Det sier seg selv at denne transporten ikke kunne foregå i rushtrafikken, opplyser prosjektleder Petter Rønning.

I tillegg til egne følgebiler, ble det også satt inn politieskorte på grunn av størrelsen på lasten.

Etter en del misforståelser mellom transportør og vegvesenet, kunne Br. Bjerkli Transport starte transporten like etter midnatt. Turen gikk inn på Omkjøringsveien, videre på E6 fram til Ikea på Leangen, så inn i Innherredsveien før den passerte Sentrum Politistasjon og en endte opp på Brattørkaia.

Ca.kl. 03.00 var maskinen på plass, ikke helt på riktig sted, men det var nært. Underveis sperret politiet av kryss og rundkjøringer slik at den lange transporten kunne kutte svinger og kjøre fritt.

Pelemaskinen har blitt brukt til å slå 50 m lange stålrørspeler ned i bakken for å legge fundamentet for den nye brua i Ravnkloløpet, som er en del av Nordre avlastningsvei. Vi har levert og rammet ca. 700m stålrørspeler, 711 x 14,2, på land og sjø. Levering og nedramming av ca. 400m² med spunt i sjøen rundt landkar er også utført av oss.

Dela på:
EPiTrace logger