Om oss

NFT Om oss

Nordisk Fundamentering AS (NFT) ble etablert i 2010.

Nordisk Fundamentering AS (NFT) er en av landets største totalleverandør
innen fundamentering og relaterte disipliner. Selskapet ble
etablert i 2010 og består av distriktskontorene NFT Sør på Enebakk og
NFT Midt i Trondheim.

Nordisk Fundamentering har sin opprinnelse i
Smefa og Nordenfjeldske Spunt- og Peleservice (NSP) – to firma med
erfaring i bransjen siden henholdsvis 1962 og 1977.

NFT jobber både mot offentlig og privat sektor. Prosjektene omfatter
blant annet havner og kaier, veier og broer, boliger og næringsbygg.
Ved å være en del av Peab Grundläggning Norden AB – en av Sveriges
største innen grunnarbeid – gir oss ekstra tyngde og konkurransekraft i
det nordiske markedet.

 

Les mer om Peab Grundläggning.

Peab Industri er et forretningsområde i Peab-konsernet og består av flere større selskaper som er rettet mot det nordiske bygge- og anleggsmarkedet. Peab Industri er en totalleverandør av de produkter og tjenester som behøves ifm. utførelsen av bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg til fundamentering og grunnlegging leverer Peab Industri alt fra grus, sand, betong, asfaltering, prefabrikkerte betongelementer, kraner, transport og avfallshåndtering.

Dela på:
EPiTrace logger