Maskiner og utstyr

NFT Midt 3

Vår maskinpark:

  • 6 borerigger
  • 4 pelemaskiner
  • 4 spuntmaskiner og vibroer
  • 3 spunt- og bjelkelager
  • 5 aggregater
  • 1 fabrikk for betongpeleproduksjon
  • 1 pontongflåte
  • 6 båter
Dela på:
EPiTrace logger