Kontakt oss - NordiskFundamentering

Kontakt oss


Nordisk Fundamentering AS

Post- og besøksadresse: Gneisvegen 11, 1914 Ytre Enebakk

Telefonnummer: +47 94 85 30 60

E-post: firmapost@nftas.no

Administrerende direktør
Ragnar Reitan
Mobil: +47 95 12 01 05
ragnar.reitan@nftas.no

 

NFT Midt, Trondheim

Postadresse: Postboks 6312 Sluppen, 7491 Trondheim
Besøksadresse: Leirfossvegen 23, 7038 Trondheim

Telefonnummer: +47 91 63 44 00

Fax: +47 73 57 25 16

Distriktssjef
Ketil Westeren
Mobil: +47 97 69 91 08
westeren@nftas.no

 
NFT Sør, Enebakk

Post- og besøksadresse: Gneisvegen 11, 1914 Ytre Enebakk

Telefonnummer: +47 64 95 03 47

Distriktssjef
Arne Jensen
Mobil: +47 95 14 27 43
arnej@nftas.no


Fakturaadresse:

Nordisk Fundamentering AS
"NFT Midt" eller "NFT Sør"
Box 1282
SE-262 24 Ängelholm
Sverige

Faktura kan sendes som pdf til e-post: faktura@nftas.no

Merking av fakturaer
Fakturaer som sendes til selskapet skal være utformet i samsvar med gjeldende lovverk og være merket i henhold til våre krav. Fakturaer som mangler korrekte opplysninger og merking, vil bli returnert.

Selskapsnavn og fakturaadresse
Fakturaen må være adressert til mottagerselskapets juridiske navn og fakturaadresse.

Prosjekt og kontaktperson
Fakturaen må være merket med prosjektnummer, prosjektnavn og bestillerens navn.

Leverandøropplysninger
Leverandøropplysninger og fakturaens utforming må være i samsvar med gjeldene lover og regler

Dela på:

Norgeskart m avdelinger 

EPiTrace logger